Auto, Camper, Milieu, Moto

Stikstof en onderspanning bij banden

stikstof blog 25

Luchtverontreiniging en de effecten van stikstof vallen niet weg te denken uit het nieuws. Wist je dat ook onderspanning bij banden voor de uitstoot van stikstofoxides zorgt?  In deze blog vertellen we u er graag meer over.

Luchtverontreiniging

Er zijn heel wat stoffen in de lucht die voor luchtverontreiniging zorgen. Ze zijn schadelijk voor de gezondheid van mens, dier en milieu. Het probleem mag dan wel onzichtbaar zijn, dat doet het niet verdwijnen. Ook op mooie dagen, kunnen de concentraties vervuilende stoffen, ruim boven de norm uitkomen.

Stikstofoxiden

Stikstofmonoxide (NO) is een gas dat ontstaat bij verbrandingsprocessen. Ook diesel- en benzinemotoren produceren dit gas. Bij hoge temperaturen ontstaan chemische reacties, bijvoorbeeld tussen stikstof (N2) en zuurstof (O2) uit de lucht. In de lucht wordt  het uitgestoten stikstofmonoxide (NO) vrij snel omgezet tot stikstofdioxide (NO2). De som van stikstofmonoxide (NO) en stikstofdioxide (NO2) wordt stikstofoxiden (NOx) genoemd. Het verkeer is een belangrijke producent van stikstofoxiden (NOx).

wat zijn 01 3
Deze stikstofoxiden zijn ontzettend schadelijk. Ze liggen aan de bron van smog, irriteren de luchtwegen, tasten de ozonlaag aan en versterken het broeikaseffect. Deze oxiden komen ook in de natuur terecht waar ze planten aantasten en zorgen voor een schrale bodem. Dit doet planten verdwijnen, wat dan weer tot dierensterfte leidt. Deze dieren leven immers van deze planten. Uiteindelijk neemt de biodiversiteit op deze manier af.

Onderspanning

Uit onderzoek van o.a. TNO (november 2011) blijkt dat onderspanning bij banden en de extra uitstoot van NOx, samenhangen. De verhoogde rolweerstand bij onderspanning zorgt voor een hoger brandstofverbruik. Een dieselauto die met onderspanning rijdt, stoot deze gemiddeld 0,9% extra NOx uit. Voor een benzineauto is dit zelfs nog meer, namelijk 1,5%.
Diesel autoBenzine auto
Het onderzochte gemiddelde effect per voertuig (Bron, TNO-rapport)[g/km] [%][g/km] [%]
NOx emission-0,006 -0,9%-0,0035 -1,5%
Het verminderen van de uitstoot is ontzettend belangrijk, de impact is immers significant. Zelfs al scheelt het maar een procent of 2, dan nog heeft het heel wat te betekenen. Controleer dus geregeld je bandenspanning en zorg voor een correcte druk. Tijdig oppompen is de boodschap.
Zeker zijn dat u niet met onderspanning rijdt? Controleer je banden met de Slimme Bandenpomp.

Gerelateerde Posten